Chính sách & Bảo mật

Đánh Giá Nhà Cái

Trang web của chúng tôi có địa chỉ là: http://jarkolicious.com.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên các hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên của bạn, địa chỉ email và trang web trong cookie. Điều này là để tiện lợi cho bạn để bạn không cần phải điền thông tin của mình mỗi khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, đăng nhập của bạn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số ID của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác sẽ hoạt động theo cùng cách như người truy cập đã ghé thăm trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các mã theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu đó.

Bao lâu chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và phê duyệt mọi bình luận theo dõi tự động thay vì giữ chúng trong một hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền lợi bạn có đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu chứa dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ cho mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Nhận xét của khách có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Lưu ý: chúng tôi có quyền cập nhật mới, thay đổi nội dung điều khoản mà không cần thông báo trước.

Điều khoản cập nhật lần 1 ngày 26/03/2024.