Miễn Trừ Trách Nhiệm

  1. Tính Đúng Đắn của Thông Tin: Mọi thông tin, ý kiến, và nội dung trên trang web này chỉ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo và không có tính chất tư vấn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc đáng tin cậy của thông tin trên trang web và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
  2. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba. Sự xuất hiện của các liên kết này không ngụ ý hoặc chứng nhận về sự hỗ trợ, chấp nhận hoặc khuyến nghị từ phía chúng tôi đối với các trang web đó hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên đó. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý hoặc tính thích hợp của nội dung trên các trang web bên ngoài này.
  3. Bảo Mật và An Toàn: Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật và an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị mất mát, sử dụng trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ. Việc sử dụng trang web là trách nhiệm của bạn và bạn chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web và dữ liệu trên đó.
  4. Sự Đồng Ý của Người Dùng: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng việc sử dụng của bạn sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Miễn Trừ Trách Nhiệm này và chấp nhận toàn bộ rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ Miễn Trừ Trách Nhiệm này trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.